Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Terminarz konkursu 2018

GIMNAZJUM:

16.04.2018 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

Oficjalny komunikat dla gimnazjum

do 20.04.2018 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku. Droga do sali będzie oznaczona strzałkami.

LICEUM:

20.04.2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku. Droga do sali będzie oznaczona strzałkami.

Oficjalny komunikat dla liceum

Regulamin konkursu 2018

 1. Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów oraz zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych  i drugich liceów oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, a także innych zaproszonych szkół.

 4. Konkurs dla liceów jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy pierwsze, II kategoria - klasy drugie. W Konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

 5. Uczniowie młodsi, niezależnie od typu szkoły, startują indywidualnie (kategoria: Junior). Etap wstępny – eliminacyjny – obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu i nadesłanie ich na adres Komisji Konkursowej w określonym terminie. Zdobywcy największej ilości punktów zostaną zaproszeni na konkurs główny i będą stanowić odrębną kategorię wiekową.

 6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie (w czasie 4  godzin) cztery zadania pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez Kierownika „SIGNUM”. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 7. Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów.  Klasyfikacja indywidualna (odrębnie w każdej kategorii wiekowej)  jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

 8. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 9. Nagrody w konkursie są zwolnione z opodatkowania zgodnie z zarządzeniem Rektora PB nr 775/18 § 1 pkt 2.

Komitet Konkursowy 2018

 • prof. Piotr Grzeszczuk – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Czesław Bagiński
 • prof. Zbigniew Bartosiewicz
 • dr Marzena Filipowicz-Chomko
 • mgr Anna Jelisiejew – sekretarz
 • dr Joachim Jelisiejew
 • dr Marek Kępczyk
 • dr Ryszard Mazurek
 • dr Krzysztof Piekarski
 • dr Anna Poskrobko
 • dr Rajmund Stasiewicz