Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Terminarz konkursu 2018

GIMNAZJUM:

16.04.2018 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

Oficjalny komunikat dla gimnazjum

do 20.04.2018 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 116 oraz 29C. Droga do sal będzie oznaczona strzałkami.

10.05.2018 r., godzina 12:00 - zakończenie konkursu

Budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B.

LICEUM:

20.04.2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B. Droga do sali będzie oznaczona strzałkami.

10.05.2018 r., godzina 12:00 - zakończenie konkursu

Budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B.

Oficjalny komunikat dla liceum

Laureaci 2018


Kategoria gimnazjum

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Marek Lisowski

Pryw. Gimn. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

23

nagroda I stopnia

2

Korneliusz Obarski

Pryw. Gimn. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

20

nagroda II stopnia

3

Konrad Pauk

PG 32 w Białymstoku

16

nagrody III stopnia

4

Piotr Marszalik

Społeczna SP nr 4 PTO

15

5

Wiktoria Borys

PG 32 w Białymstoku

14

Piotr Jakimiuk

PG 3 im. Izabeli Branickiej

Błażej Osmałek

Pryw. Gimn. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Rafał Pyzowski

PG 32 w Białymstoku

Joanna Taczała

Pryw. Gimn. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

10

Hubert Cielica

Pryw. Gimn. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

12

Ewelina Podchul

PG im. Jana Pawła II

12

Jakub Kasjanowicz

SP 10 im. Izabeli Branickiej

10

wyróżnienia

13

Paweł Dec

PG 3 im. Izabeli Branickiej

8

Paweł Kosiorek

PG 32 w Białymstoku

Kacper Omieliańczyk

SP 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Stanisław Antoni Pańkowski

SP 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Jakub Wierzbowski

PG 6 w Łomży


Kategoria klas pierwszych

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Tomasz Modzelewski

I LO Łomża

18

nagrody II stopnia

Marek Pawłowski

PGiLO Lublin

Alicja Pietrzak

PGiLO Lublin

4

Joanna Polińska

II LO Białystok

17

5

Grzegorz Kiersnowski

II LO Białystok

14

nagrody III stopnia

6

Szymon Anikiej

II LO Białystok

13

Julian Grajewski

I LO Augustów

Adrian Klimaszewski

VI LO Białystok

9

Michał Boguszewski

I LO Łomża

12

Aleks Dobrijałowski

I LO Suwałki

Jakub Gromiński

I LO Białystok

Michał Korwek

I LO Łomża

Paweł Magnuszewski

II LO Białystok

Jakub Orłowski

LO PB Białystok

Jan Wojtach

I LO Białystok

16

Marcin Korzunowicz

LO PB Białystok

11

wyróżnienia

Kamil Piszcz

PGiLO Lublin

Sebastian Taraszkiewicz

I LO Suwałki

19

Maciej Niszczota

LO PB Białystok

10

Weronika Stachurska

II LO Białystok

21

Aleksandra Jamróz

I LO Suwałki

8

Beata Kowalewicz

I LO Białystok

Aleksander Malinowski

I LO Białystok

Marek Mierzwiński

LO PB Białystok

Kamila Milewska

I LO Augustów

Miłosz Moroz

II LO Białystok

Hubert Soroka

III LO Białystok

Mateusz Sulimowicz

I LO Suwałki

Damian Szarkowski

III LO Białystok

Hubert Ziajka

I LO Suwałki

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Marek Pawłowski, Alicja Pietrzak, Kamil Piszcz

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

47

2

Paweł Magnuszewski, Joanna Polińska, Weronika Stachurska

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

39

3

Michał Korwek, Tomasz Modzelewski, Maria Popławska

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

36

4

Szymon Anikiej, Grzegorz Kiersnowski, Miłosz Moroz

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku - drugi zespół

35

5 Marcin Korzunowicz, Jakub Orłowski, Maciej Niszczota

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

33
6 Aleks Dobrijałowski, Aleksandra Jamróz, Hubert Ziajka

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

28
7 Jędrzej Dudzicz, Aleksander Malinowski, Jan Wojtach

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

27
8 Jakub Gromiński, Beata Kowalewicz, Szymon Romańczuk

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku - drugi zespół

26
9 Piotr Kowalczyk, Sebastian Taraszkiewicz, Mateusz Sulimowicz

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - drugi zespół

25


Kategoria klas drugich

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Mateusz Ładysz

I LO Białystok, zespół I

23

nagroda I stopnia

2

Patryk Nikonowicz

I LO Łomża, zespół I

20

nagrody II stopnia

Mateusz Olszewski

I LO Suwałki, zespół II

4

Piotr Sawicki

I LO Suwałki, zespół I

19

5

Mikołaj Ruszczyk

I LO Łomża, zespół I

17

6

Filip Andrejuk

I LO Białystok, zespół II

14

nagrody III stopnia

Przemysław Dominikowski

I LO Białystok, zespół I

Szymon Leszczyński

II LO Białystok, zespół II

Piotr Magnuszewski

II LO Białystok, zespół I

Mateusz Roszkowski

II LO Białystok, zespół I

11

Łukasz Janowicz

III LO Białystok

12

Jakub Kojło

LO PB w Białymstoku

Kamil Kotowicz

I LO Białystok, zespół I

Łukasz Topolski

I LO Suwałki, zespół I

15

Piotr Go

III LO Białystok

10

wyróżnienia

Damian Pawłowski

I LO Łomża, zespół I

17

Magdalena Falkowska

II LO Białystok, zespół I

8

Jan Szablanowski

I LO Łomża, zespół II

Katarzyna Walendykiewicz

I LO Białystok, zespół II

Dawid Wysocki

I LO Suwałki, zespół I

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Przemysław, Dominikowski, Kamil Kotowicz, Mateusz Ładysz

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

49

2

Patryk Nikonowicz, Damian Pawłowski, Mikołaj Ruszczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

47

3

Piotr Sawicki, Łukasz Topolski, Dawid Wysocki

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

39

4 Magdalena Falkowska, Piotr Magnuszewski, Mateusz Roszkowski

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

36
5 Filip Andrejuk, Magdalena Nowik, Katarzyna Walendykiewicz

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku - drugi zespół

24

Regulamin konkursu 2018

 1. Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów oraz zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych  i drugich liceów oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, a także innych zaproszonych szkół.

 4. Konkurs dla liceów jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy pierwsze, II kategoria - klasy drugie. W Konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

 5. Uczniowie młodsi, niezależnie od typu szkoły, startują indywidualnie (kategoria: Junior). Etap wstępny – eliminacyjny – obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu i nadesłanie ich na adres Komisji Konkursowej w określonym terminie. Zdobywcy największej ilości punktów zostaną zaproszeni na konkurs główny i będą stanowić odrębną kategorię wiekową.

 6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie (w czasie 4  godzin) cztery zadania pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez Kierownika „SIGNUM”. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 7. Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów.  Klasyfikacja indywidualna (odrębnie w każdej kategorii wiekowej)  jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

 8. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 9. Nagrody w konkursie są zwolnione z opodatkowania zgodnie z zarządzeniem Rektora PB nr 775/18 § 1 pkt 2.

Komitet Konkursowy 2018

 • prof. Piotr Grzeszczuk – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Czesław Bagiński
 • prof. Zbigniew Bartosiewicz
 • dr Marzena Filipowicz-Chomko
 • mgr Anna Jelisiejew – sekretarz
 • dr Joachim Jelisiejew
 • dr Marek Kępczyk
 • dr hab. Ryszard Mazurek
 • dr Krzysztof Piekarski
 • dr Anna Poskrobko
 • dr Rajmund Stasiewicz