Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Zakończenie konkursu 2019

Zakończenie konkursu (w kategoriach junior oraz liceum) odbędzie się 29 maja 2019 o godzinie 12:15 w sali 12B w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku. Przewidziane jest rozdanie nagród oraz wykład dr hab Ryszarda Mazurka.

Laureaci 2019


Kategoria juniorów

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Korneliusz Obarski

Pryw. SP im. Królowej Jadwigi, Lublin

24

nagrody I stopnia

2

Piotr Jan Marszalik

SG 7 PTO, Białystok

23

Stanisław Antoni Pańkowski

SP 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Białystok

4

Błażej Piotr Osmałek

Pryw. SP im. Królowej Jadwigi, Lublin

19

nagrody II stopnia

5

Kacper Omieliańczyk

SP 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Białystok

16

6

Hubert Armin Cielica

Pryw. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Lublin

13

nagrody III stopnia

Zofia Fabrowska

Pryw. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Lublin

8

Damian Wróblewski

PG 6 w Łomży

12

9

Andrzej Tokajuk

PG 32 w Białymstoku

10

wyróżnienia

10

Dominika Boguszewska

Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Zambrów

8

Adam Leszczyński

PG 32 w Białymstoku


Kategoria klas pierwszych

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Piotr Jakimiuk

II LO Białystok

14

nagroda II stopnia

2

Marek Lisowski

Pryw. LO im. królowej Jadwigi, Lublin

12

nagrody III stopnia

Wojciech Ładysz

I LO Białystok

4

Paweł Żurakowski

I LO Białystok

11

5

Michał Kimborowicz

I LO Białystok

10

6

Emilia Dębicka

Pryw. LO im. królowej Jadwigi, Lublin

9

wyróżnienia

Kamil Eliaszuk

II LO Białystok

Jakub Kasjanowicz

II LO Białystok

Wiktoria Koniecko

I LO Łomża

Michał Puławski

VI LO Białystok

11

Natalia Domalewska

I LO Łomża

8

Kacper Majowicz

I LO Łomża

Rafał Pyzowski

II LO Białystok

Joanna Taczała

Pryw. LO im. królowej Jadwigi, Lublin

15

Paweł Dec

I LO Białystok

7

Natalia Konopka

I LO Łomża

Władysław Młynik

I LO Sokołów Podlaski

Konrad Topczewski

LO PB Białystok

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.

1

Kamil Eliaszuk, Piotr Jakimiuk, Jakub Kasjanowicz

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

32

2

Emilia Dębicka, Marek Lisowski, Joanna Taczała

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

29

3

Paweł Dec, Michał Kimborowicz, Paweł Żurakowski

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

28

4 Wiktoria Koniecko, Kacper Majowicz, Jakub Wierzbowski

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

21
5 Aleksander Gogol, Jakub Kalankiewicz, Wojciech Ładysz

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

20


Kategoria klas drugich

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Grzegorz Kiersnowski

II LO Białystok

24

nagrody I stopnia

2

Jan Wojtach

I LO Białystok

23

3

Aleksandra Jamróz

I LO Suwałki

20

nagrody II stopnia

4

Jakub Gromiński

I LO Białystok

18

5

Michał Korwek

I LO Łomża

14

nagrody III stopnia

Hubert Ziajka

I LO Suwałki

7

Martyna Osmałek

Pryw. LO im. królowej Jadwigi, Lublin

12

wyróżnienia

Joanna Polińska

II LO Białystok

Szymon Romańczuk

I LO Białystok

Mateusz Sulimowicz

I LO Suwałki

11

Damian Szarkowski

III LO Białystok

11

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.

1

Aleksandra Jamróz, Mateusz Sulimowicz, Hubert Ziajka

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

46

2

Jędrzej Dudzicz, Korneliusz Litman, Jan Wojtach

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

39

3

Jakub Gromiński, Maja Majdaniuk, Szymon Romańczuk

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku (drugi zespół)

36

4 Grzegorz Kiersnowski, Michał Rozmysłowski, Łukasz Szarejko

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

28
Maciej Banach, Karol Grabowski, Michał Korwek

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

5 Mateusz Kirpsza, Hubert Soroka, Damian Szarkowski

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w B-stoku

21

Terminarz konkursu 2019

GIMNAZJUM:

3.04.2019 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

Oficjalny komunikat dla gimnazjum

Ze względu na ustawę RODO do zadań trzeba załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać w formacie DOCX lub PDF. Jedyne dane, które zbieramy to imię, nazwisko, klasa i dane nauczyciela; więcej informacji podajemy tutaj.

do 8.04.2019 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

13.04.2019 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 27C, 28C.

LICEUM:

5.04.2019 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

13.04.2019 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Ze względu na ustawę RODO trzeba przynieść zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać w formacie DOCX lub PDF. Jedyne dane, które zbieramy to imię, nazwisko, klasa i dane nauczyciela; więcej informacji podajemy tutaj. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 12B.

Oficjalny komunikat dla liceum

Regulamin konkursu 2019

 1. Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów oraz zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych  i drugich liceów oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, a także innych zaproszonych szkół.

 4. Konkurs dla liceów jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy pierwsze, II kategoria - klasy drugie. W Konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

 5. Uczniowie młodsi, niezależnie od typu szkoły, startują indywidualnie (kategoria: Junior). Etap wstępny – eliminacyjny – obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu i nadesłanie ich na adres Komisji Konkursowej w określonym terminie. Zdobywcy największej ilości punktów zostaną zaproszeni na konkurs główny i będą stanowić odrębną kategorię wiekową.

 6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie (w czasie 4  godzin) cztery zadania pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez Kierownika „SIGNUM”. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 7. Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów.  Klasyfikacja indywidualna (odrębnie w każdej kategorii wiekowej)  jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

 8. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 9. Nagrody w konkursie są zwolnione z opodatkowania zgodnie z zarządzeniem Rektora PB nr 775/18 § 1 pkt 2.

 10. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w formacie DOCX lub PDF.

Komitet Konkursowy 2019

 • prof. Piotr Grzeszczuk – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Czesław Bagiński
 • prof. Zbigniew Bartosiewicz
 • dr Marzena Filipowicz-Chomko
 • mgr Anna Jelisiejew – sekretarz
 • dr Joachim Jelisiejew
 • dr Marek Kępczyk
 • dr hab. Ryszard Mazurek
 • dr Krzysztof Piekarski
 • dr Anna Poskrobko
 • dr Rajmund Stasiewicz