Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

konkurs2017

Zmiana wyglądu strony

Wprowadziliśmy nową wersję strony; mamy nadzieję, że jest przyjazna dla urządzeń mobilnych.

Uwagi techniczne do strony prosimy zgłaszać na maila konkursowego (najlepiej ze screenshotami).

Życzymy powodzenia w edycji 2017!

Komitet Konkursowy

Komitet Konkursowy 2017

 • prof. Piotr Grzeszczuk – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Czesław Bagiński
 • prof. Zbigniew Bartosiewicz
 • dr Marzena Filipowicz-Chomko
 • mgr Anna Jelisiejew, sekretarz
 • mgr Joachim Jelisiejew
 • dr Marek Kępczyk
 • dr Ryszard Mazurek
 • dr Krzysztof Piekarski
 • dr Anna Poskrobko
 • dr Rajmund Stasiewicz

Regulamin konkursu 2017

 1. Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów oraz zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych i drugich liceów oraz uczniowie gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, a także innych zaproszonych szkół.

 4. Konkurs dla liceów jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy pierwsze, II kategoria - klasy drugie. W Konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

 5. Uczniowie gimnazjów startują indywidualnie. Etap wstępny – eliminacyjny – obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu i nadesłanie ich na adres Komitetu Konkursowego w określonym terminie. Zdobywcy największej liczby punktów zostaną zaproszeni na konkurs główny i będą stanowić odrębną kategorię wiekową.

 6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie (w czasie 4 godzin) cztery zadania pod nadzorem Komitetu Konkursowego. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komitetu Konkursowego.

 7. Klasyfikacja zespołów (w każdej kategorii wiekowej) jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów. Klasyfikacja indywidualna (w każdej kategorii wiekowej) jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

 8. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komitet Konkursowy.