Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Laureaci 2017


Kategoria gimnazjum

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Tomasz Modzelewski

PG 6 w Łomży

24

nagroda I stopnia

2

Maciej Kuliś

PG 6 w Łomży

20

nagrody II stopnia

Miłosz Moroz

PG 32 w Białymstoku

4

Piotr Jakimiuk

PG 3 w Białymstoku

14

nagrody III stopnia

Maria Popławska

PG 6 w Łomży

Weronika Stachurska

PG 7 w Białymstoku

7

Michał Korwek

PG 6 w Łomży

12

wyróżnienia

8

Martyna Osmałek

Pryw. Gimn. i Lic. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

10


Kategoria klas pierwszych

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Jan Fabrowski

Pryw. Gimn. i Lic. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

23

nagroda I stopnia

2

Mikołaj Ruszczyk

I LO Łomża

18

nagrody II stopnia

3

Mateusz Roszkowski

II LO Białystok

17

4

Kamil Kotowicz

I LO Białystok

14

nagrody III stopnia

Patryk Nikonowicz

I LO Łomża

6

Magdalena Falkowska

II LO Białystok

13

Piotr Magnuszewski

II LO Białystok

8

Łukasz Topolski

I LO Suwałki

12

wyróżnienia

9

Oliwia Hankowska

II LO Białystok

11

Aleksandra Janus

I LO Białystok

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.

1

Magdalena Falkowska, Piotr Magnuszewski, Mateusz Roszkowski

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

43

2

Patrycja Modzelewska, Patryk Nikonowicz, Mikołaj Ruszczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

39

3 Przemysław Dominikowski, Aleksandra Janus, Kamil Kotowicz

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

33
Jan Fabrowski, Paweł Pawłowski

Pryw. Gimn. i Lic. im. Królowej Jadwigi w Lublinie

31
5 Oliwia Hankowska, Szymon Leszczyński, Daria Kondraciuk

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (zespół II)

25


Kategoria klas drugich

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Rafał Czarnecki

I LO Białystok

24

nagrody I stopnia

Jacek Jakimiuk

II LO Białystok

Szymon Tworkowski

I LO Białystok

Damian Werpachowski

II LO Białystok

5

Artur Malesza

II LO Białystok

20

nagrody II stopnia

Maciej Święcicki

I LO Białystok

7

Piotr Guzowski

II LO Białystok

18

Artur Jankowski

I LO Białystok

Aleksandra Kasperuk

ZSO Siemiatycze

Tomasz Siłkowski

I LO Suwałki

Anna Stpiczyńska

I LO Łomża

Alicja Turowska

I LO Łomża

13

Konrad Czapliński

I LO Białystok

12

nagrody III stopnia

Przemysław Dąbrowski

II LO Białystok

Kinga Lipiszko

II LO Białystok

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Piotr Guzowski, Jacek Jakimiuk, Damian Werpachowski

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

66

2

Konrad Czapliński, Rafał Czarnecki, Szymon Tworkowski

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

60

3 Przemysław Dąbrowski, Kinga Lipiszko, Artur Malesza

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

44
4 Kamil Rogowski, Anna Stpiczyńska, Alicja Turowska

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

42
5 Michał Girejko, Artur Jankowski, Maciej Święcicki

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

40
6 Kuba Bergcholc, Dominik Borowski, Aleksandra Kasperuk

Zespół Szkół w Siemiatyczach

24
7 Tomasz Siłkowski, Mateusz Topolski, Norbert Wyszkowski

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach

20