Konkurs Matematyczny Politechniki BiaƂostockiej

ZadaniaKategoria
Rok Zadania Gimnazjum I klasa liceum
II klasa liceum


zad. rozw. zad. rozw. zad. rozw.
2003 Przygotowawcze

PDF PDF

Konkursowe

PDF PDF

2004 Konkursowe

PDF PDF PDF PDF
2005 Przygotowawcze

PDF PDF PDF PDF
Konkursowe

PDF PDF PDF PDF
2006 Przygotowawcze

PDF PDF PDF PDF
Konkursowe

PDF PDF PDF PDF
2007 Konkursowe

PDF PDF PDF PDF
2009 Konkursowe

PDF PDF PDF PDF
2010 Etap korespondencyjny PDF PDFKonkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2011 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2012 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2013 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2014 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2015 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2016 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2017 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2018 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2019 Etap korespondencyjny PDF PDF
Konkursowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF