Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Terminarz konkursu 2018

GIMNAZJUM:

16.04.2018 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

Oficjalny komunikat dla gimnazjum

do 20.04.2018 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 116 oraz 29C. Droga do sal będzie oznaczona strzałkami.

10.05.2018 r., godzina 12:00 - zakończenie konkursu

Budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B.

LICEUM:

20.04.2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

28.04.2018 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B. Droga do sali będzie oznaczona strzałkami.

10.05.2018 r., godzina 12:00 - zakończenie konkursu

Budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sala 12B.

Oficjalny komunikat dla liceum