Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Terminarz konkursu 2019

GIMNAZJUM:

3.04.2019 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

Oficjalny komunikat dla gimnazjum

Ze względu na ustawę RODO do zadań trzeba załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać w formacie DOCX lub PDF. Jedyne dane, które zbieramy to imię, nazwisko, klasa i dane nauczyciela; więcej informacji podajemy tutaj.

do 8.04.2019 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

13.04.2019 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 27C, 28C.

LICEUM:

5.04.2019 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

13.04.2019 r. - konkurs główny. Należy przybyć o godzinie 10:30. Konkurs zakończy się około 15:00. Ze względu na ustawę RODO trzeba przynieść zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać w formacie DOCX lub PDF. Jedyne dane, które zbieramy to imię, nazwisko, klasa i dane nauczyciela; więcej informacji podajemy tutaj. Zawody odbędą się w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej, przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku, sale 12B.

Oficjalny komunikat dla liceum